FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

१५ बेडको मनहरी अस्पताल निर्माणको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।।

७७/७८ 04/26/2021 - 15:22

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।।

७७/७८ 04/23/2021 - 12:41

सवारी साधन खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी प्रस्ताब आअह्वान सम्बन्धी सूचना ।।

७७/७८ 04/23/2021 - 12:37

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।।

७७/७८ 04/06/2021 - 13:10

औषधि खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।।

७७/७८ 03/23/2021 - 11:54

विभिन्न वडाका लागी पाईप खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।।

७७/७८ 03/12/2021 - 11:34

आ व २०७७।०७८ का लागि ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा, रोडा आदि नदीजन्य पदार्थ विक्री शुल्क र वातावरण शुल्कको ठेक्का वन्दोवस्ती सम्बन्धी शिलबन्दी वोलपत्र आह्वानको सूचना ।।

७७/७८ 12/27/2020 - 11:06 PDF icon नदीजन्य पदार्थ निकासी सुचना ०७७-०७८ final.pdf

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना।। २०७७/८/१४

७७/७८ 12/01/2020 - 11:30

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना।। २०७७/७/२४

७७/७८ 11/10/2020 - 16:28

ठेक्का नं BRIDGE/NCB/MAN-39-2076/77 को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धि आशयको पुन प्रकाशित सूचना।।

७७/७८ 09/24/2020 - 16:15

Pages