FAQs Complain Problems

समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठकको निर्णयः मिति-२०७८-बैशाख-१३

७७/७८ 05/04/2021 - 16:16 PDF icon कार्यपालिका-बैठकको-निर्णय.मिति-२०७८-बैशाख-१३-गते.pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७७ चैत्र २३

७७/७८ 04/09/2021 - 11:36 PDF icon गाउँकार्यपालिका बैठकको निर्णय मिति २०७७ चैत्र २३.pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७७ फाल्गुन २८

७७/७८ 04/04/2021 - 19:45 PDF icon २०७७ फाल्गुन २८.pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७७ फाल्गुन ११

७७/७८ 03/01/2021 - 16:42 PDF icon ८.२०७७ फाल्गुन ११ कार्यपालिकाको निर्णय मनहरी गा पा .pdf

मनहरी गाउँपालिकाको आठौ् गाउँसभा सम्पन्न । मिति २०७७ फाल्गुन १७

७७/७८ 03/01/2021 - 14:55 PDF icon आर्थिक ऐन- २०७७.pdf, PDF icon बिनियोजन ऐन २०७७.pdf, PDF icon आ व २०७७।७८ को प्रगति-विवरण मनहरी गाउँपालिका.pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७७ माघ १६

७७/७८ 02/02/2021 - 10:47 PDF icon ७२०७७ माघ १६ .pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७७ माघ ५

७७/७८ 01/20/2021 - 12:02 PDF icon कार्यपालिका निर्णय २०७७ माघ ५.pdf

मनहरी गाउँपालिकाको पाँचौं गाउँसभाको निर्णय २०७६ असार १०-२५

७७/७८ 01/19/2021 - 21:39 PDF icon मिति २०७६ असार १० पाँचौ गाउँसभाको निर्णय.pdf

मनहरी गाउँपालिकाको सातौं गाउँसभाको निर्णय २०७७ असार २५

७७/७८ 01/19/2021 - 21:34 PDF icon गाउँसभाको निर्णय २०७७ असार २५.pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७७ पौष २१

७७/७८ 01/12/2021 - 15:47 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय २०७७ पौष २१.pdf

Pages