FAQs Complain Problems

समाचार

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मितिः असार ९, २०७६

७५/७६ 07/30/2019 - 11:48 PDF icon asadh 9, 2076.pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मितिः जेष्ठ ३१, २०७६

७५/७६ 07/30/2019 - 11:46 PDF icon jestha 31, 2076.pdf

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मितिः जेष्ठ ९, २०७६

७५/७६ 05/29/2019 - 16:06 PDF icon गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मितिः जेष्ठ ९, २०७६

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७६ बैशाख ७

७५/७६ 05/12/2019 - 17:26 PDF icon गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७६ बैशाख ७

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७५ चैत्र २०

७५/७६ 05/12/2019 - 17:24 PDF icon गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७५ चैत्र २०

मनहरी गाउँपालिकाकाो चौथो गाउँसभा को निर्णय मिति २०७५, चैत्र २२

७५/७६ 04/21/2019 - 16:54 PDF icon मनहरी गाउँपालिकाकाो चौथो गाउँसभा को निर्णय मिति २०७५, चैत्र २२

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७५, चैत्र १०

७५/७६ 04/01/2019 - 17:36 PDF icon गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७५, चैत्र १०

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७५, फागुन २३

७५/७६ 03/22/2019 - 13:24 PDF icon २०७५, फागुन २३

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७५, माघ २२

७५/७६ 03/22/2019 - 13:22 PDF icon २०७५, माघ २२

गाउँकार्यपालिका बोर्डको निर्णय मिति २०७५, माघ ७

७५/७६ 03/22/2019 - 13:21 PDF icon २०७५, माघ ७

Pages